Led tiêu điểm AFC 858-30W gắn ray

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC 858 LED 30W

Ánh sáng: Vàng (3200K) & Trung tính (4200K)

Loại bóng sử dụng: LED COB

Kích thước: Ø95 x 190 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm