Nối thẳng ray trắng đèn tiêu điểm

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Nối thẳng ray trắng đèn tiêu điểm

Màu sắc: Trắng

Lắp đặt: dùng nối thanh ray trắng đen tiêu điểm (Spotlight) thành 1 đường thẳng

Thời gian bảo hành đổi mới: 3 năm

|| Bảng giá ray đèn LED tiêu điểm Anfaco trắng ||

|| Catalogue & Bảng giá đèn LED Anfaco ||