Pha Led Anfaco 005-100W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC PHA LED 005 – 100W

Ánh sáng: Vàng (3200K) & Trắng (6000K)

Cấp độ bảo vệ: IP65

Loại bóng sử dụng: LED COB

Thời gian bảo hành: 3 năm