Pha Led Anfaco 008-50W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC PHA LED 008 – 50W

Ánh sáng: Vàng nắng (4000K) & (5000K)

Loại bóng sử dụng: LED COB

Cấp độ bảo vệ: IP65

Thời gian bảo hành: 3 năm