Led Anfaco gắn vách 038-12W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 038 – 12W

Ánh sáng: Vàng (3200K) & Trung tính (4200K) & Trắng (6500K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 100 x H225 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm