Led Anfaco gắn vách 042-10W

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC VÁCH LED 042 – 10W

Ánh sáng: Vàng (3200K)

Loại bóng sử dụng: LED

Kích thước: 160 x H100 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm