Led tiêu điểm AFC 888D-7W đế ngồi

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Mã hàng: AFC 888D LED 7W ĐẾ NGỒI

Ánh sáng: Vàng (3200K) & Trung tính (4200K) & Trắng (6500K)

Nguồn sáng: LED

Kích thước: Ø70 x 125 mm

Thời gian bảo hành: 3 năm