LON âm trần Anfaco AFC 358AL

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Đường kính khoét lỗ: Ø80 – 90 – 100 mm