Đầu nối thẳng dẫn điện DC48V ray nam châm nổi siêu mỏng Anfaco

Giá bán: Vui lòng liên hệ

Tên sản phẩm: Đầu nối thẳng dẫn điện DC48V ray Led nam châm nổi siêu mỏng Anfaco

Ứng dụng: Dùng nối dẫn điện các thanh ray nam châm nổi siêu mỏng Anfaco để tạo thành đường thẳng ánh sáng LED sau khi đã hoàn thành gắn đèn LED vào ray